“Healing 2.0”

 
Ons lichaam bestaat uit een fysiek gedeelte en een energetisch gedeelte. Wij zijn energetische wezens en alles wat wij doen en denken ontstaat door trilling en energie. Indien we hier bewust van zijn en hier voldoende aandacht aan geven zouden wij kunnen voelen/zien wat er “aan de hand is”. Onze gedachten zijn echter heel goed in het manipuleren en ontkennen. Wij willen lang niet altijd naar ons gevoel luisteren. Denken over je gevoel is heel wat anders dan het voelen zelf.
 
Het fysieke lichaam en het energetische lichaam beïnvloeden elkaar dus. Gedrag, eetpatronen, gewenning, gewoonten, onverwerkt verdriet, opgekropte woede, depressieve gedachten versus stress, burn-out, onverklaarbare ziektes, hartklachten, hoge bloeddruk, futloosheid. Een eenvoudig voorbeeld is een tennis arm. Heb je te veel getennist of wordt de ontsteking door iets anders veroorzaakt? Is het slijtage of een ontsteking?
 
Het zelfherstellend vermogen van ons lichaam is groot. Je hart klopt vanzelf, een schaafwond geneest van nature en functioneren je organen omdat ze dat “weten”. Waar we veelal niet bewust van zijn is dat we de hele dag met ons lichaam communiceren. Wat je voelt, denkt, verwacht wordt zichtbaar in je lichaam. Ziek zijn is niet van zelfsprekend maar vaak wel te verwachten.
 
Bij healen zijn er hele oude methodes en tegenwoordig worden in de (westerse) wereld nieuwe methodes gebuikt waarbij je vraagtekens kunt plaatsen. Je ziet vaak dat mensen volledig buiten hun lichaam zijn gaan ”wonen” en geen contact meer hebben met hun energetische lichaam. Als je er voor kiest wel of niet in een ritueel ”stoffen” tot je nemen kies je daar zelf voor. Wij denken echter dat men niet vaak weet waar men aan begint. Gewenning (verslaving) voor wat dan ook ligt op de loer. Voor je het weet ben je waar je niet wilt zijn.
 
Healing vindt plaats door eerst te schonen en daarna te healen oftewel de energie stromingen in je lichaam te verbeteren en weer in je natuurlijke (geboorte) flow te brengen. Onze persoonlijke healing methode is bijzonder omdat wij als mens ook allemaal bijzonder (uniek) zijn. Jouw chakra’s, resonantie, energieveld en natuurlijke frequenties zijn daarin belangrijk. Vertrouwen, vertrouwelijkheid, veilig zijn, bescherming, professionaliteit en jouw mens zijn (persoonlijkheid) zijn tijdens de healing belangrijke pijlers voor ons. Onze werkwijze heeft bewezen het verschil te maken.
 
Als je ziek bent (of denkt te zijn) is er vaak wat aan de hand in je energielichaam. Er bevindt zich ergens “opgehoopte” energie welke eerst weg moet. Verkeerde energieën, gedachten, gevoelens, emoties of entiteiten. Daarna voeg je nieuwe, schone energie, balans en doorstroming toe. Dat is eigenlijk alles wat nodig is om de healing tot stand te brengen, want het lichaam doet de rest.
 
Indien je in een burn-out situatie zit, lichamelijke klachten, problemen in je hoofd etc. kan dit vaak veel energie kosten. Je lichaam vult dit niet meer aan, het is onvoldoende, je ”lekt” te veel energie. Laat je verrassen wat een cleaning en healing je kan brengen. Wij zijn geen medici en zitten ook niet op deze stoel. Wij richten ons op het tot stand brengen van de doorstroming tussen je fysieke- en energetische lichaam, je resonantie. Zodat je weer in balans komt.
 
Veel gevechten zijn niet jouw gevechten en zijn allang gestreden. Karmische nalatenschappen zijn soms heftig maar hoeven niet in jou door te gaan. Je kunt ze ook oplossen voor je nakomelingen. Als er b.v. suïcide gedragingen in de familielijn zijn die je niet wilt doorgeven.
 
Licht en liefde is mooier om door te geven. Hoe bijzonder is het als je samen met je zoon/dochter/vader/moeder een healingproces kunt ervaren. Vaak gaan we pas iets doen als het te laat is of krijgen een geweldig inzicht als de nodige schade al is aangericht. Hoge muren om je heen, bevroren emoties, geen verbinding kunnen maken met jezelf of fysieke klachten. Na een ziekte gaat men mogelijk dan iets doen en waardoor de ogen geopend worden.
 
Laat het niet zo ver komen en doe regelmatig een energetische check up. Een cleaning en energetische healing is altijd op zijn plek, bij jou, jij die het waard bent.
Maar healing? hoe dan? kom ik mezelf dan tegen? is het eng? Je hoort soms ook ”ik geloof hier niet in”. Geloof je wel in jezelf?
 
Bij energetische healen is ondersteuning gewenst, want je staat er niet alleen voor. Bij een healing ben jezelf het krachtigste instrument en wij helpen/begeleiden je daarbij met behulp van onze persoonlijke energie, kwaliteiten en vaardigheden, klankschalen, kristallen, edelstenen en kleuren.
 
 
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op of maak een afspraak. Gun jezelf die je wilt zijn.