“Een kei, in het verbinden”

Intercompany training, communicatie en teambuilding

 
 

“Betere samenwerking en meer plezier in het werk.”

 
 

Aanleiding

Je bent eigenaar, directeur, manager, leidinggevende van een bedrijf of instelling en wilt verbeteringen invoeren met betrekking tot communicatie en samenwerking? Mensen communiceren vaak langs elkaar heen en afspraken worden niet goed nagekomen. Het werk is ingedeeld en iedereen kent zijn/haar rol, taak en verantwoordelijkheid. Je fungeert vaak als problem shooter. Veel ”onduidelijkheden” zouden er niet zijn als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en taak op zou pakken.
 
Misschien minder afwachtend zou zijn en beter zou samenwerken. Wat heeft men voor elkaar over en heeft men interesse in elkaar? Sommige mensen hebben liever dat er voor hun gedacht wordt. Bovendien proberen ze zaken uit te spelen en pakken hun eigen verantwoordelijkheid niet op.
 
Bij goede communicatie en samenwerking kan het management zich beter richten op hun kerntaken. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en is er meer plezier in het werk. Maar het werkt ook positief op het ziekteverzuim (burn-out) en uiteindelijk op het bedrijfsresultaat.
 
 

Intercompany training

Wij bieden deze training aan, waarbij alle bovengenoemde factoren ruimschoots aan de orde komen. Het traject bestaat uit een dag(deel) van bijvoorbeeld 14:00 uur tot 21:00 uur. Waarbij de materie wordt behandeld, aan inzichten en bewustwording wordt gewerkt en de vaardigheden worden getraind. Afhankelijk van de groepsgrootte werken wij met een of twee trainers/coaches. Veelal wordt de beschikbare tijd door de medewerkers ingebracht en de kosten van de training door de werkgever. Bovendien is het van belang dat de medewerkers begrijpen dat deze training tot betere communicatie leidt.
 
 

Communicatie training en teambuilding

Onderwerpen: feedback geven, taalgebruik en lichaamshouding, gelijk hebben gelijk krijgen. Weten op welk niveau de gesprekspartner zich bevindt en hoe hem te benaderen (levelen). Aandacht voor de relatie in communicatie etc. Het doel is om inzicht te krijgen. Echter ook om de communicatieve vaardigheden in de praktijk te verbeteren en de bijbehorende persoonlijke communicatie en de effectiviteit hiervan.
 
Inzichtelijk maken hoe de samenwerking nu is. Plannen maken hoe dit verbeterd kan worden. Het nakomen van afspraken en tijdig aangeven als er dingen zijn die zorgen voor intra,- of interpersoonlijke conflicten. Van belang is om te stoppen met ”over” elkaar te praten, maar met degene zelf in gesprek gaan.
 
 
De bovengenoemde trainingen kunnen ook als ontwikkelingstraject aan jouw personeel aangeboden worden. Niet vanuit een probleemstelling maar vanuit een visie, strategie. Door het verbeteren., het optimaliseren van bedrijfs-processen, arbeidsklimaat en werkplezier.
 
De kosten van deze trainingen zijn afhankelijk van de groepsgrootte en zijn inclusief een intake gesprek m.b.t. specifieke casustiek. Het stellen van gewenste doelen, voorbereidingstijd, ontwikkelen van maatwerk methoden, presentatie materiaal en hand-outs.
 
Nazorg: een week en drie maanden na de training zullen wij evaluatie momenten met de opdrachtgever hebben.
 
De trainingen kunnen plaatsvinden in je bedrijf, het Inspiratiepodium of op een andere locatie.
 
 
Herken je het bovenstaande en ben je geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact met ons op.